WITAJCIE NA STRONIE NASZEGO PROJEKTU

„Innowacyjne technologie, innowacyjne nauczanie i intensywna integracja”

Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie realizuje projekt

"Innowacyjne technologie, innowacyjne nauczanie i intensywna integracja" 

dofinansowanyz Funduszy Europejskich

Celem projektu jest :

 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników;

 • unowocześnienie programów nauczania, dopasowanie ich do potrzeb i możliwości uczniów

  oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania;

 • wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej;

 • włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem;

 • promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej;

 • zwiększanie wrażliwosci na różnorodność społeczną, językową i kulturową;

 • wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu.

  Dofinansowanie projektu z UE: 164 908,85 PLN 


Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started